Khoảng cách các tuyến bay đo thăm dò khoáng sản

Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Theo đó, Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định các tuyến bay đo thăm dò khoáng sản phải đảm bảo khoảng cách sau đây:

STT

Tỷ lệ điều tra

Khoảng cách giữa các tuyến bay đo thường (m)

Khoảng cách tuyến bay đo tựa (m)

1

1:1.000.000

10.000

Trong khoảng từ 30.000 đến 50.000

2

1:500.000

5.000

Trong khoảng từ 15.000 đến 25.000

3

1:250.000

2.500

Trong khoảng từ 7.500 đến 12.500

4

1:200.000

2.000

Trong khoảng từ 6.000 đến 10.000

5

1:100.000

1.000

Trong khoảng từ 3.000 đến 5.000

6

1:50.000

500

Trong khoảng từ 1.500 đến 2.500

7

1:25.000

250

Trong khoảng từ 750 đến 1.250

8

1:10.000

100

Trong khoảng từ 300 đến 500

Bên cạnh đó, Thông tư 28/2018/TT-BTNMT cũng đưa ra 03 yêu cầu về thiết kế hướng tuyến bay đo, cụ thể:

  • Hướng tuyến bay đo thường được thiết kế vuông góc hoặc gần vuông góc với phương cấu trúc địa chất chung của vùng bay nhưng không nhỏ hơn 45°;
  • Hướng tuyến bay đo tựa được thiết kế vuông góc với tuyến bay đo thường;
  • Không thiết kế tuyến bay đo thường theo hướng 90° hoặc 270° đối với bay đo từ.

Xem thêm tại Thông tư 28/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

333

Văn bản liên quan