Không chấp hành thanh tra NN về thủy sản bị phạt đến 20 triệu đồng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Theo đó, Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thủy sản sẽ bị phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cản trở công tác điều tra, thăm dò nguồn lợi thủy sản; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thu thập số liệu về hoạt động thủy sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt như sau:

    • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;

    • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan