Không cho tắt quảng cáo sau 1,5 giây, website bị phạt đến 15 triệu đồng

Khi thực hiện quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử, đơn vị thực hiện quảng cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật, một trong số đó là việc đảm bảo thời gian để người sử dụng được tắt quảng cáo.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 23 Luật Quảng cáo 2012 có quy định như sau:

Điều 23. Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

1. Quảng cáo trên báo điện tử phải tuân theo các quy định sau:

a) Không được thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin;

b) Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây.

Do đó, với những quảng cáo không ở vùng cố định thì phải đảm bảo cho người xem quảng cáo có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo và thời gian chờ để thực hiện được thao tác tắt, mở là không quá 1,5 giây.

Không cho tắt quảng cáo sau 1,5 giây, website bị phạt đến 15 triệu đồng

Hình minh họa (Nguồn internet)

Nếu doanh nghiệp vi phạm về thời gian chờ tắt, mở đối với quảng cáo không ở vùng cố định sẽ bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo quy định tại Điều 55 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo:

Điều 55. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo theo quy định về tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;

b) Không báo cáo theo quy định về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam thực hiện dịch vụ quảng cáo cho chủ sở hữu trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định;

b) Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc tháo gỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.

Việc quy định thời gian tắt mở quảng cáo nhằm dung hòa quyền lợi của đơn vị thực hiện quảng cáo và quyền lợi của khách hàng là người dùng các báo điện tử và trang thông tin điện tử, tránh bị làm phiền trong quá trình sử dụng và tiếp nhận thông tin.

Lan Anh

Gởi câu hỏi

781

Văn bản liên quan