Không còn tịch thu tang vật, phương tiện VPHC về đất đai trong một số trường hợp

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai với nhiều điểm mới đáng chú ý. Một trong những điểm mới đó là không còn tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đối với vi phạm liên quan đến mốc địa giới hành chính, mốc chỉ giới sử dụng đất.

moc dia gioi hanh chinh, xu phat vi pham hanh chinh

Ảnh minh họa

Cụ thể, hiện nay, theo quy định tại Khoản 3 điều 27 Nghị định 102/2014/NĐ-CP, đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính, ngoài tiền phạt vi phạt tối đa lên đến 10.000.000 đồng, người vi phạm còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung và khắc phục hậu quả:

“3. Hình phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Tuy nhiên, Nghị định 91/2019/NĐ-CP mới được ban hành đã không còn đề cập đến hình phạt bổ sung “tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính” trong các hình thức xử phạt đối với hành vi này.

Theo đó, đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính thì từ ngày 05/01/2020 chỉ bị phạt tiền và phải khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra theo quy định tại khoản 3 điều 34 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”

Xem thêm các nội dung liên quan tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/01/2020.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

436

Văn bản liên quan