Không ký xác nhận vào Giấy xác nhận tác dụng hãm theo quy định bị phạt thế nào?

Lái tàu, trưởng tàu, trực ban chạy tàu ga, nhân viên khám xe phụ trách thử hãm thực hiện hành vi không ký xác nhận vào Giấy xác nhận tác dụng hãm theo quy định sẽ bị phạt phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Đây là một quy định mới tại Nghị định và áp dụng từ ngày 01/8/16.

Như vậy cho tới ngày 31-07-2015, hành vi trên sẽ không bị phạt.

Nội dung quy định tại Điều 42 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

1,045

Gởi câu hỏi