Không muốn bị phạt, Kế toán, Nhân sự phải làm ngay 06 công việc này trước 30/11/2019

Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên tổng hợp những công việc mà Nhân sự, Kế toán cần làm ngay trong tháng 11/2019 nếu không muốn bị xử phạt. Quý Khách hàng, Thành viên có thể theo dõi bài viết dưới đây để thực hiện các công việc kịp thời, đúng tiến độ.

Ảnh minh họa

►►►XEM THÊM: Mức xử phạt khi Kế toán, Nhân sự không thực hiện đúng thời hạn các công việc trong tháng

1. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 10/2019

 Biểu mẫu số 29 về Thông báo tình hình biến động lao động

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Như vậy, trước ngày 03/11/2019, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 10/2019.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2019

 Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hàng tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Như vậy, chậm nhất ngày 20/11/2019, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2019.

Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng này được áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

- Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS.

3. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10/2019

 Các tờ khai thuế TNCN theo từng trường hợp

Theo quy định hiện hành, trong tháng 10, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/11/2019, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN của tháng 10/2019.

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó.

Nội dung này được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

4. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10/2019

 Tờ khai thuế GTGT

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề. Theo đó, chậm nhất là ngày 20/11/2019, những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 10/2019. 

Đây là nội dung được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2019

Xem chi tiết tỷ lệ đóng BHXH của người lao động TẠI ĐÂY.

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, chậm nhất đến 30/11/2019, doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 11/2019 cho người lao động.

Nội dung này được quy định tại Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

6. Đóng phí công đoàn tháng 11/2019

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần vào cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, mức đóng là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Như vậy, ngày 30/11/2019 cũng là hạn chót để đóng khoản phí này tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Đây là nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Nguyễn Trinh

Gởi câu hỏi

9,022

Văn bản liên quan