Không xi nhan phạt bao nhiêu tiền đối với ô tô?

Khi bị bắt vì quên bật xi nhan thì mức phạt như thế nào? Cảm ơn. Anh Bình - Email: lothanhbinh**@**.com

Thư Ký Luật xin trả lời anh như sau:

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô nếu không có tín hiệu báo trước sẽ bị phạt tiền trong các trường hợp sau:

Không có tín hiệu báo trước khi Nghị định 171/2013/NĐ-CP 
(Áp dụng đến 31/7/16) 
Nghị định 46/2016/NĐ-CP 
(Áp dụng từ 01/8/16) 
Dừng xe, đỗ xe 100.000 đồng - 200.000 đồng. 100.000 đồng - 200.000 đồng.
Chuyển làn đường
(trừ trường hợp đang chạy trên
đường cao tốc)
300.000 đồng - 400.000 đồng 300.000 đồng - 400.000 đồng
Chuyển làn đường khi đang chạy
trên đường cao tốc
800.000 đồng - 1.200.000 đồng 800.000 đồng - 1.200.000 đồng
Lùi xe 300.000 đồng - 400.000 đồng 300.000 đồng - 400.000 đồng
Chuyển hướng 
(trừ trường hợp đi theo hướng cong 
của đoạn đường bộ nơi đường 
​không giao nhau cùng mức)
200.000 đồng - 400.000 đồng
600.000 đồng - 800.000 đồng
 

Xem cụ thể quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

 

3,522

Gởi câu hỏi