Khu CNTT tập trung có ranh giới địa lý xác định phải đáp ứng điều kiện gì?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

Khu CNTT tập trung có ranh giới địa lý xác định , Nghị định 71/2007/NĐ-CP

Khu CNTT tập trung có ranh giới địa lý xác định phải đáp ứng điều kiện gì? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 71/2007/NĐ-CP, khu công nghệ thông tin tập trung có ranh giới địa lý xác định phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có ít nhất 300 lao động trực tiếp làm việc tại các cơ sở công nghiệp công nghệ thông tin. Riêng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất 500 lao động trực tiếp làm việc tại các cơ sở công nghiệp công nghệ thông tin;

  • Những cơ sở công nghiệp công nghệ thông tin và trang thiết bị đi kèm phải sử dụng ít nhất một nửa diện tích mặt bằng;

  • Có các cơ sở hạ tầng dùng chung để đảm bảo hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin như phòng họp, phòng thảo luận chung và các phương tiện, thiết bị chuyên dùng đảm bảo hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ Bưu chính, Viễn thông xây dựng, ban hành quy định về trình tự, thủ tục xem xét công nhận khu công nghệ thông tin tập trung. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc công nhận và huỷ bỏ khu công nghệ thông tin tập trung trên cơ sở các điều kiện theo quy định.

Chi tiết xem tại Nghị định 71/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 08/6/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

84

Văn bản liên quan