Khung giá tính thuế tài nguyên đối với KS không kim loại từ 05/3/2020

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

gia tinh thue khoang san khong kim loai, 05/2020/TT-BTC

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BTC là khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại, đơn cử một số khoáng sản sau:

 • Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình: Giá tối thiểu 27.000 m3; giá tối đa 70.000 m3;

 • Sạn trắng: Giá tối thiểu 400.000 m3; giá tối đa 480.000 m3;

 • Các loại cuội, sỏi, sạn khác: Giá tối thiểu 100.000 m3; giá tối đa 240.000 m3;

 • Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2: Giá tối thiểu 700.000 m3; giá tối đa 1.000.000 m3;

 • Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3: Giá tối thiểu 700.000 m3; giá tối đa 1.000.000 m3;

 • Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác): Giá tối thiểu 700.000 m3; giá tối đa 1.000.000 m3;

 • Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác): Giá tối thiểu 84.000 m3; giá tối đa 150.000 m3;

 • Đá puzolan (khoáng sản khai thác): Giá tối thiểu 100.000 m3; giá tối đa 120.000 m3;

 • Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác): Giá tối thiểu 45.000 m3; giá tối đa 60.000 m3;

 • Đá hoa trắng kích thước ≥ 0,4 m3 sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng: Giá tối thiểu 250.000 m3; giá tối đa 450.000 m3;

 • Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn): Giá tối thiểu 56.000 m3; giá tối đa 200.000 m3;

 • Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác): Giá tối thiểu 105.000 m3; giá tối đa 150.000 m3;

 • ...

Ngoài ra, Thông tư quy định giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên (lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu và nhỏ hơn hoặc bằng mức giá tối đa) của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại khung giá tính thuế tài nguyên.

Chi tiết xem tại Thông tư 05/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 05/3/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan