Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước định kỳ 5 năm từ lần kiểm định gần nhất

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước định kỳ 5 năm từ lần kiểm định gần nhất, Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước định kỳ 5 năm từ lần kiểm định gần nhất (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 18 Nghị định 114/2018/NĐ-CP quy định về việc kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước như sau:

- Kiểm định lần đầu thực hiện trong năm thứ ba kể từ ngày tích nước đến mực nước dâng bình thường hoặc trong năm thứ năm kể từ ngày tích nước.

- Kiểm định định kỳ 5 năm kể từ lần kiểm định gần nhất đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn và vừa.

- Kiểm định đột xuất

  • Khi phát hiện có hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa nước;

  • Khi cần có cơ sở để quyết định kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với đập, hồ chứa nước hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước;

  • Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này.

-Thẩm quyền quyết định kiểm định đột xuất

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định kiểm định đột xuất đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt; đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ có liên quan đến 02 tỉnh trở lên;

  • Bộ Công Thương quyết định kiểm định đột xuất đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt và đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên;

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm định đột xuất đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, trừ đập, hồ chứa nước theo quy định trên.

- Nội dung chính kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước

  • Đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt và lớn: Kiểm tra, phân tích tài liệu quan trắc đập, hồ chứa nước; khảo sát, thăm dò ẩn họa, khuyết tật công trình; kiểm tra tình trạng sạt lở, bồi lắng lòng hồ chứa nước; kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thuỷ văn và thay đổi về lưu vực đã được cập nhật; đánh giá chất lượng và an toàn của đập, hồ chứa nước;

  • Đối với đập, hồ chứa nước vừa, nhỏ: Khảo sát, thăm dò ẩn họa, khuyết tật công trình; kiểm tra tình trạng sạt lở, bồi lắng lòng hồ chứa nước; kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, tài liệu khí tượng thuỷ văn và các thay đổi về lưu vực đã được cập nhật; đánh giá chất lượng và an toàn của đập, hồ chứa nước.

Chi tiết xem tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 04/9/2018.

Ty Na

Gởi câu hỏi

25

Văn bản liên quan