Kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện 5 năm/lần

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Bộ GDĐT, ban hành ngày 28/12/2012.

Kiểm định chất lượng giáo dục, Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện 5 năm/lần (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 3 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là mức độ yêu cầu và điều kiện mà cơ sở giáo dục phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục được xây dựng cho từng cấp học. Mỗi tiêu chuẩn có một số tiêu chí. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, tại Điều 4 Quy định này cũng quy định mục đích của kiểm định chất lượng giáo dục là nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục; xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định; làm căn cứ để cơ sở giáo dục giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Ngoài ra, việc kiểm định chất lượng giáo dục phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

  • Độc lập, khách quan, đúng pháp luật;

  • Trung thực, công khai, minh bạch;

  • Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.

Tại Điều 5 Quy định này cũng quy định thêm quy trình kiểm định chất lượng giáo dục gồm các bước sau:

  • Cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá;

  • Cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

  • Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành đánh giá ngoài;

  • Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Lưu ý: Kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lần.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 15/02/2013.   

Lê Vy

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan