Kiểm soát động vật sử dụng làm giống tại địa phương tiếp nhận

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Theo Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT, việc kiểm soát động vật thủy sản sử dụng làm giống tại địa phương tiếp nhận được thực hiện như sau:

  • Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa tại địa phương tiếp nhận chỉ thực hiện kiểm dịch động vật sử dụng làm giống trong các trường hợp sau đây:

    • Lô hàng vận chuyển từ địa bàn tỉnh khác đến không có Giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ;

    • Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa phát hiện có sự đánh tráo hoặc lấy thêm động vật thủy sản giống khi chưa được phép của cơ quan kiểm dịch động vật;

    • Cơ quan kiểm dịch động vật nội địa phát hiện động vật thủy sản có dấu hiệu bệnh lý.

  • Đối với các lô hàng phải kiểm dịch cơ quan kiểm dịch động vật nội địa thực hiện việc kiểm dịch, cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định tại Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan