Kiểm tra, cấp chứng chỉ chất lượng ô tô NK về đến cảng trước 5/2/2020

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 05/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP .

kiem tra, cap chung chi o to nhap khau tai cang truoc 5/2/2020, Thong tu 05/2020/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Điều 4 Thông tư 05/2020/TT-BGTVT quy định "Các ô tô nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật Hải quan và về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 05/02/2020 được kiểm tra, cấp chứng chỉ chất lượng theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BGTVT".

Đây là một trong các quy định chuyển tiếp quan trọng được quy định tại Thông tư 05, ngoài ra còn một số nội dung chuyển tiếp đáng chú ý như sau:

- Các ô tô nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật Hải quan hoặc về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam từ ngày 05/02/2020 được kiểm tra, cấp chứng chỉ chất lượng theo quy định tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và Thông tư 05/2020/TT-BGTVT.

- Các lô hàng thuộc kiểu loại ô tô nhập khẩu đã được kiểm tra chứng nhận đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BGTVT được áp dụng phương thức Kiểm tra xác suất. Chu kỳ áp dụng phương thức Kiểm tra, thử nghiệm xe mẫu cho lô hàng tiếp theo đối với ô tô nhập khẩu từ nước áp dụng hệ thống chứng nhận theo kiểu loại quy định tại Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và chu kỳ đối với ô tô nhập khẩu từ nước áp dụng hệ thống tự chứng nhận là 36 tháng. Thời điểm bắt đầu chu kỳ được căn cứ vào thời điểm cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BGTVT của lô hàng cùng kiểu loại gần nhất.

- Bản sao tài liệu về kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng nêu tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 05 được miễn áp dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày 05/02/2020.

- Các Chứng chỉ chất lượng đã cấp cho xe cơ giới nhập khẩu theo Thông tư 03/2018/TT-BGTVT vẫn có giá trị sử dụng để giải quyết các thủ tục hải quan, thu phí trước bạ, đăng ký xe, kiểm định lưu hành lần đầu hoặc để giải quyết các thủ tục khác khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 05/2020/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan