Kinh doanh giết mổ động vật nhỏ lẻ phải có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y

Các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền đến 4 triệu đồng.

Các hành vi phạm về Giấy chứng nhận vệ sinh thú y bị xử phạt như sau.

1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với giết mổ động vật nhỏ lẻ; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ; chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật có một trong các hành vi sau đây:

  • Không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y;
  • Sử dụng Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hết hiệu lực.

2. Hành vi mua bán, tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận vệ sinh thú y: Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

3. Hành vi cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; khu cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật; cơ sở gia công, chế biến động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu; cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hoặc sử dụng Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hết hiệu lực: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

4. Hành vi cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hoặc sử dụng Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hết hiệu lực: Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 7 triệu đồng.

5. Chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hoặc sử dụng Giấy chứng nhận vệ sinh thú y hết hiệu lực: Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Xem thêm Nghị định 90/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan