Kinh phí bảo đảm chế độ tiền ăn của HLV, VDV thể thao quân đội

Đây là quy định đán chú ý tại Thông tư 174/2019/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và một số chế độ chỉ tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong Quân đội.

Theo đó, kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong Quân đội quy định tại Thông tư 174/2019/TT-BQP được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và hạch toán theo Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong Quân đội, cụ thể như sau:

kinh phi dam bao che do tien an cua HLV, VDV the thao quan doi, Thong tu 174/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tiền ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ: Hạch toán vào Mục 6400, Tiểu mục 6401, Tiết mục 20, Ngành 00 “Tiền ăn quân binh chủng”;

  • Tiền ăn chênh lệch của người hưởng lương (kể cả hợp đồng): Hạch toán vào Mục 6400, Tiểu mục 6401, Tiết mục 30, Ngành 00 “Bù tiền ăn quân binh chủng cho người hưởng lương”;

  • Tiền thuốc bổ, tiền bồi dưỡng và thuê phiên dịch: Hạch toán vào Mục 6400, Tiểu mục 6401, Tiết mục 40, Ngành 00 “Tiền ăn thêm làm nhiệm vụ”;

  • Tiều thuê tàu xe và thuê chỗ ở: Hạch toán vào Mục 6700, Tiểu mục (6701, 6702, 6703, 6704, 6749), Tiết mục 00, Ngành 00 “Công tác phí”;

  • Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn, diễu hành; chi in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ, khai mạc, bế mạc, thông tin, tuyên truyền; chi thuê địa điểm (sân bãi) tập luyện và thi đấu, lệ phí thi đấu; chi khám sức khỏe, bảo hiểm tai nạn; tập huấn trọng tài, họp báo và chi phí khác: Hạch toán vào Mục 7750, Tiểu mục 7799, Tiết mục 10, Ngành 22 “Huấn luyện chiến đấu và thể dục thể thao”;

  • Các khoản chi bảo đảm cho đoàn thể thao nước ngoài thi đấu về làm nhiệm vụ tại giải thể thao do Bộ Quốc phòng tổ chức: Hạch toán vào Mục 6850, Tiểu mục (6851, 6852, 6853, 6855, 6899), Tiết mục 00, Ngành 00 “Chi đoàn vào”.

Mặt khác, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở hạch toán kinh doanh, dịch vụ trong Quân đội tùy theo điều kiện cụ thể có thể vận dụng chế độ quy định tại Thông tư này để thực hiện và hạch toán vào chi phí hoạt động, sản xuất kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (không được quyết toán vào ngân sách Quốc phòng).

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 174/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 03/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan