KT2 là gì?

Bạn có hộ khẩu thường trú tại Quận 12 nhưng hiện đang sinh sống ở Quận 7, khi đăng ký tạm trú dài hạn ở Quận 7 thì giấy đăng ký này là KT2.

Khi nhắc đến KT2 bạn có thể hiểu đây là trường hợp công dân có đăng ký hộ khẩu thường trú ở một Quận/huyện nhưng có đăng ký tạm trú dài hạn ở quận/huyện khác trong phạm vi cùng tỉnh/thành.

Theo quy định tại Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn liên quan thì:

  • Khi công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú;
  • Khi đăng ký tạm trú, công dân phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
  • Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, trưởng Công an xã, phường, thị trấn phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an;
  • Sổ tạm trú có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng. Như vậy việc đăng ký tạm trú dài hạn KT2 chỉ tối đa là 24 tháng. Trường hợp hết thời hạn tạm trú mà gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục gia hạn tạm trú; thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn còn lại của sổ tạm trú. Trường hợp sổ tạm trú hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình hoặc cá nhân vẫn tiếp tục tạm trú tại đó thì đại diện hộ gia đình hoặc cá nhân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú làm thủ tục cấp lại sổ tạm trú.

Xem thêm quy định về tạm trú tại:

Gởi câu hỏi

6,502