Lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo theo hợp đồng tín dụng

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư 109/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư 109/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 142/2013/TT-BTC, lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá mức lãi suất tối đa do ngân hàng công bố đối với chương trình tạm trữ, cụ thể là:

lai suat ho tro vay ngan hang de mua tam tru thoc gao theo HDTD, Thong tu 109/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hợp đồng tín dụng được ký kết từ ngày 15/6/2013 đến trước ngày 28/6/2013 được áp dụng mức lãi suất tối đa là 10%/năm theo hướng dẫn tại Công văn 4142/NHNN-TD ngày 12/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • Hợp đồng tín dụng được ký từ ngày 28/6/2013 trở đi được áp dụng mức lãi suất tối đa là 9%/năm theo hướng dẫn tại Công văn 4713/NHNN-TD ngày 4/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo thay đổi mức lãi suất tối đa hỗ trợ các thương nhân tham gia chương trình tạm trữ thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xem thêm quy định có liên quan tại Thông tư 109/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 17/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan