Lái xe khách liên tục hơn 4 giờ có bị phạt?

Có quy định nào phạt tài xế lái xe liên tục nhiều giờ hay không? Tôi xin cảm ơn. (Anh Hải)

Theo quy định tại Điều 65 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì:

  1. Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ.
  2. Người vận tải và người lái xe ô tô chịu trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, việc bạn lái xe liên tục hơn 4 giờ là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Về mức xử phạt đối với hành vi này:

Loại hình phạt

Áp dụng đến 31/07/16

Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Áp dụng từ 01/8/16

Nghị định 46/2016/NĐ-CP

 

Phạt tiền  Từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng Từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng
Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng Từ 01 - 03 tháng

Như vậy, so với quy định hiện hành, Nghị định 46 (có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2016) không thay đổi mức phạt tiền mà chỉ kéo dài thời hạn tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe lên tối đa 03 tháng. 

5,573

Gởi câu hỏi