Lệ phí căn cước công dân năm 2017

Theo quy định, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân (CCCD) phải nộp lệ phí thẻ CCCD.

 

Mức thu lệ phí

STT

Đối tượng thực hiện

Mức thu
(đồng/thẻ CCCD)

1

Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD

30.000

2

Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu

50.000

3

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam

70.000

 

Các trường hợp miễn lệ phí

  • Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;
  • Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;
  • Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Các trường hợp không phải nộp lệ phí

  • Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu;
  • Đổi thẻ CCCD (khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi);
  • Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Xem chi tiết Thông tư 256/2016/TT-BTC và Thông tư 331/2016/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

599