Lệ phí ra, vào cảng biển từ 15.000 đồng/lượt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Phí, lệ phí hàng hải quy định tại Thông tư 261/2016/TT-BTC bao gồm: Phí trọng tải tàu, thuyền; phí bảo đảm hàng hải; phí sử dụng vị trí neo, đậu tại khu nước, vùng nước; phí xác nhận kháng nghị hàng hải và lệ phí ra, vào cảng biển.

Theo đó, tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi đối với hoạt động hàng hải nội địa phải nộp lệ phí ra, vào cảng biển như sau:

TT

Loại phương tiện

Mức thu (đồng/1 lượt)

1

Tàu thuyền có tổng dung tích dưới 200 GT

15.000

2

Tàu thuyền có tổng dung tích từ 200 GT đến dưới 1.000 GT

25.000

3

Tàu thuyền có tổng dung tích từ 1.000 GT đến 5.000 GT

50.000

4

Tàu thuyền có tổng dung tích trên 5.000 GT

100.000

Người nộp lệ phí được nộp một lần cho cả chuyến (gồm 1 lượt vào và 1 lượt rời).

Theo Thông tư này, tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải, cảng chuyên dùng, cảng dầu khí ngoài khơi phải nộp phí trọng tải tàu đối với lượt vào là 250 đồng/GT, lượt rời là 250 đồng/GT. Trường hợp tàu thuyền hoạt động vận tải trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo mỗi lượt di chuyển từ bờ ra đảo và ngược lại nộp phí trọng tải tàu, thuyền theo mức 500 đồng/GT/lần cập cảng.

Tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí, mỗi lượt di chuyển từ khu vực hàng hải đến khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc khu vực quản lý của một cảng vụ hàng hải nộp phí lượt vào và lượt rời là 450 đồng/GT.

Trường hợp không phải nộp phí trọng tải tàu, thuyền gồm: tàu thuyền vào, rời khu vực hàng hải để tránh bão, tránh thời tiết xấu, cấp cứu bệnh nhân hoặc bàn giao người cứu được trên biển; tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, thiên tai theo lệnh điều động hoặc được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xuồng hoặc ca nô của tàu chở khách neo tại khu nước, vùng nước chở hành khách từ tàu vào bờ và ngược lại; sà lan Lash hoạt động tại khu vực hàng hải cùng tàu Lash; tàu cá và tàu thuyền thể thao của Việt Nam.

Đối với phí xác nhận kháng nghị hàng hải thì tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa khi thực hiện thủ tục trình kháng nghị hàng hải phải nộp phí xác nhận kháng nghị hàng hải là 200.000 đồng/lần.

Trường hợp tàu thuyền neo đậu tại khu nước, vùng nước phải nộp phí sử dụng vị trí neo, đậu theo mức thu 5 đồng/GT/giờ.

Đối với tàu thuyền neo chờ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, nếu tổng dung tích của tàu dưới 100.000 GT là 10 đồng /GT/ngày; tổng dung tích của tàu từ 100.000 GT trở lên là 8 đồng/GT/ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư 01/2016/TT-BTC.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan