Lịch nghỉ Lễ, Tết trong năm 2018 của CBCC Nhà nước

Lịch nghỉ Lễ, Tết trong năm 2018 của CBCC Nhà nước
Ly Ly

Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được cụ thể như sau:

 

STT

Ngày Lễ, Tết

Lịch nghỉ cụ thể

1

Tết Dương lịch

Nghỉ 01 ngày thứ 02 (01/01/2018).

Cộng thêm 02 ngày Thứ Bảy, Chủ nhật (30 và 31/12/2017)

=> Như vậy: Tổng ngày nghỉ là 03 ngày.

2

Tết Âm lịch

Nghỉ liền 07 ngày: Từ Thứ Tư (14/02/2018) đến hết Thứ Ba (20/02/2018).

Trong đó, 02 ngày nghỉ Tết là 17/2 - 18/02/2018 (Tức ngày Mùng 2 và 3 Tết Âm lịch) trùng vào Thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 19/2-20/2/2018 (Tức ngày Mùng 4 và 5 Tết Âm lịch).

3

Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 AL)

Nghỉ 01 ngày (thứ Tư ngày 25/4/2018).

4

Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5)

Nghỉ 04 ngày: Từ thứ Bảy (ngày 28/4/2018) đến hết thứ Ba (ngày 01/5/2018).

5

Lễ Quốc Khánh (02/9)

Nghỉ liền 03 ngày: Từ Thứ Bảy ngày 01/9- đến hết thứ Hai ngày 03/9/2018.

Trong đó, ngày Quốc khánh (02/9) trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 03/9/2018).

 
Gởi câu hỏi

1,128