Lựa chọn cơ quan báo chí tham gia đề án tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

lua chon co quan bao chi tham gia de an tuyen truyen dan toc ton giao, Thong tu 15/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện theo quy định, phải đảm bảo điều kiện và các quy định liên quan tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP và các quy định liên quan khác. Một số nội dung cụ thể liên quan đến thực hiện Đề án trong lĩnh vực báo chí, xuất bản theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 15/2019/TT-BTTTT như sau:

  • Đối với nhà xuất bản tham gia thực hiện Đề án: Nhà xuất bản phải có kế hoạch thực hiện các chủ đề thông tin, tuyên truyền bàng xuất bản phẩm phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động được cấp phép;

  • Đối với cơ quan báo chí thực hiện Đề án: Hình thức báo chí thực hiện phải phù hợp với Giấy phép hoạt động báo chí được cấp;

  • Cơ quan báo chí, nhà xuất bản phải được cơ quan chủ quản thống nhất tham gia thực hiện Đề án. Đối với cơ quan báo chí thuộc Chính phủ, phải được Tổng Giám đốc đề nghị tham gia thực hiện Đề án hoặc ủy quyền đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện.

Trên cơ sở đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án và ý kiến thống nhất của cơ quan chủ quản, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo cụ thể lựa chọn cơ quan báo chí, nhà xuất bản thực hiện nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện kế hoạch thuộc Đề án. 

Trường hợp lựa chọn cơ quan báo chí, nhà xuất bản thực hiện kế hoạch thuộc Đề án thông qua đấu thầu: Do các bộ, ngành, cơ quan trung ương có kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức đấu thầu theo quy định của Nghị định 32/2019/NĐ-CP và các quy định liên quan của pháp luật.

Xem chi tiết tại: Thông tư 15/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 20/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan