Lựa chọn sơ đồ cầu và bố trí chung để thiết kế cầu treo dân sinh

Ngày 29/04/2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 11/2014/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thụ cầu treo dân sinh.

Lựa chọn sơ đồ cầu và bố trí chung để thiết kế cầu treo dân sinh, Thông tư 11/2014/TT-BGTVT

Lựa chọn sơ đồ cầu và bố trí chung để thiết kế cầu treo dân sinh (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 11/2014/TT-BGTVT quy định về việc lựa chọn sơ đồ cầu và bố trí chung để thiết kế cầu treo dân sinh như sau:

1. Áp dụng sơ đồ một nhịp có 2 tháp cầu bố trí trên trụ (mố) tại vị trí bờ sông, suối ổn định, không có nguy cơ sụt lở ở hai bờ sông, suối theo hình 2 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Để giảm bớt sự bồi lắng và sạt lở bờ sông, suối khu vực sát cầu có thể đưa vị trí 2 tháp và trụ (mố) vào xa trong bờ. Nếu điều kiện thủy văn và thủy lực có nguy cơ gây sạt lở trước móng trụ (mố) cần bố trí công trình bảo vệ mép thân móng trụ (mố) đủ ổn định vững chắc.

3. Tỷ lệ đường tên cáp chủ (f)/chiều dài nhịp (L) phải chọn trong khoảng f/L= 1/8 - 1/12.

4. Độ vồng tương đối của mặt cầu sau khi thi công xong phải đạt trị số không nhỏ hơn 1/100 L.

5. Hai góc nghiêng của cáp chủ tại vị trí đỉnh tháp theo phía mố neo và nhịp dầm nên chọn bằng nhau.

6. Để tăng ổn định kết cấu nhịp có thể áp dụng sơ đồ cáp chủ nối sát với hệ mặt cầu tại giữa nhịp (không có dây treo tại đó).

7. Yêu cầu tần số dao động riêng của kết cấu nhịp theo phương thẳng đứng và phương ngang không được trùng hoặc là bội số của nhau.

8. Độ dốc dọc đường đầu cầu tùy theo điều kiện cục bộ không dốc hơn 6%.

9. Cao độ đáy dầm phải cao hơn mực nước thiết kế tối thiểu 1m (để tránh hiện tượng cây trôi va vào dầm cầu trong trường hợp xảy ra lũ lớn).

Chi tiết xem tại Thông tư 11/2014/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/06/2014.

Ty Na

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan