Luật phòng chống mua bán người 2011: Nghiêm cấm phân biệt đối xử với nạn nhân

Luật phòng chống mua bán người 2011: Nghiêm cấm phân biệt đối xử với nạn nhân
Nguyễn Trinh

Luật phòng chống mua bán người năm 2011 được ban hành ngày 29/3/2011, gồm 8 Chương với 58 Điều. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011, những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

Một là, mua bán người theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Bộ luật hình sự.

Hai là, chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.

Ba là, tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011.

Bốn là, cưỡng bức người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011.

Năm là, môi giới để người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011.

Sáu là, trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân thích của họ hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011.

Bảy là, lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Tám là, cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý hành vi quy định tại Điều 3 Luật phòng chống mua bán người 2011.

Chín là, kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân.

Mười là, tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân.

Mười một, giả mạo là nạn nhân.

Mười hai, hành vi khác vi phạm các quy định của Luật phòng chống mua bán người 2011.

Xem thêm tại: Luật phòng chống mua bán người 2011 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi

807

Văn bản liên quan