Luật PPP 2020: Thay đổi thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP

Đây là nội dung đáng chú ý quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Thay đổi thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP, Luật Đầu tuwtheo phương thức đối tác công tư 2020

Luật PPP 2020: Thay đổi thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 12 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP như sau:

1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

  • Sử dụng vốn đầu tư công tư 10.000 tỷ đồng trở lên;

  • Ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: nhà máy điện hạt nhân; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

  • Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

  • Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;

  • Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2. Trừ dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội, TTCP quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

  • Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

  • Dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý, có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

  • Đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

  • Đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển loại I có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

3. Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc phạm vi quản lý, trừ dự án quy định thuộc thẩm quyền Quốc hội, TTCP.

4. HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ dự án quy định thuộc thẩm quyền Quốc hội, TTCP.

Lưu ý: Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP, cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chi tiết xem thêm tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Ty Na

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan