Luật sư làm nhiệm vụ đại biểu QH, HĐND được miễn tham gia bồi dưỡng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTP, Luật sư đang làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm.

Ngoài ra, việc miễn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm còn áp dụng đối với:

  • Nữ luật sư có con dưới 12 tháng tuổi được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng trong năm;

  • Luật sư vì lý do bệnh tật có đơn đề nghị và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận;

  • Luật sư từ đủ 70 tuổi trở lên và có trên 20 năm hành nghề luật sư;

  • Luật sư phải điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh và thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 03 tháng trở lên có Giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 05/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan