Luật Thư viện 2019: 06 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 8 ngày 21/11/2019 Quốc hội chính thức thông qua Luật Thư viện 2019 .

Hiện nay, thư viện là thiết chế văn hóa, thông tin, giáo dục, khoa học thực hiện việc xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ nhu cầu của người sử dụng. Thư viện có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện; Tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện;...

hanh vi nghiem cam trong hoat dong thu vien, Luat thu vien 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 8 Luật Thư viện 2019 liệt kê 06 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện, cụ thể như sau:

  • Lợi dụng hoạt động thư viện để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động bạo lực, gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; phá hoại thuần phong mỹ tục; truyền bá mê tín; lôi kéo người sử dụng thư viện vào tệ nạn xã hội.

  • Cung cấp tài nguyên thông tin thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên thông tin của người sử dụng thư viện trái với quy định của pháp luật.

  • Cung cấp thông tin về người sử dụng thư viện, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  • Chiếm dụng, đánh tráo, hủy hoại, làm hư hỏng tài nguyên thông tin.

  • Xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện; làm sai lệch, gián đoạn hoặc phá hoại hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện.

Xem thêm tại: Luật Thư viện 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan