Lưu ý khi khai trương hoạt động chi nhánh TCTD phi ngân hàng

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 53/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 31/12/2018.

Theo đó Thông tư 53 quy định khi tiến hành khai trương hoạt động chi nhánh của TCTD phi ngân hàng cần đảm bảo những yêu cầu sau:

  • Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh; trụ sở phải đảm bảo lưu trữ chứng từ, thuận tiện và an toàn cho giao dịch, an toàn tài sản, có đầy đủ hệ thống đảm bảo an ninh, bảo vệ, hệ thống cấp điện, liên lạc duy trì liên tục hoạt động, đáp ứng yêu cầu phòng, chống cháy nổ;

  • Trụ sở chi nhánh có kho tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hoặc két quỹ đảm bảo an toàn;

  • Chi nhánh có hệ thống công nghệ thông tin kết nối trực tuyến với trụ sở chính đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu hoạt động liên tục, an toàn, bảo mật cho các hoạt động nghiệp vụ và thực hiện báo cáo thống kê;

  • Chi nhánh có đầy đủ nhân sự điều hành tối thiểu gồm Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ;

  • Giám đốc chi nhánh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 50 Luật các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Xem chi tiết Thông tư 53/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan