Lưu ý khi liên kết, chia sẻ thông tin của CSDL lý lịch tư pháp

Mới đây, Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư 06/2013/TT-BTP hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Theo đó, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng, lưu trữ, bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp. Việc liên kết, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 06/2013/TT-BTP như sau:

lien ket chia se thong tin CSDL ly lich tu phap, Thong tu 06/2013/TT-BTP

Hình minh họa (nguồn internet)

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, cơ quan quản lý hộ tịch, cơ quan thi hành án dân sự.

Việc phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 16 Nghị định 111/2010/NĐ-CP và Điều 24 Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 hướng dẫn trình tự; thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Cũng theo Thông tư 06, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan theo quy định trên.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 06/2013/TT-BTP có hiệu lực từ 01/4/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan