Lưu ý khi tổ chức giám sát việc thu hồi vé xổ số không bán hết

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 76/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 76/2013/TT-BTC, căn cứ điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh, trường hợp cần thiết Công ty Xổ số kiến thiết đề xuất với Hội đồng giám sát xổ số phê duyệt các vấn đề sau đây để tổ chức giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thủ công thu hồi tại một số địa bàn: 

giam sat viec thu hoi ve xo so khong ban het, Thong tu 76/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thành lập Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện, thị xã. Nhiệm vụ của Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện, thị xã do Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

  • Uỷ quyền cho các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá, niêm phong vé xổ số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng ở ngoài tỉnh, thành phố trước khi vận chuyển vé về trụ sở chính để kiểm đếm lại và phải đảm bảo nguyên tắc sau đây:

    • Việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá, niêm phong vé xổ số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng được thực hiện theo đúng quy trình quy định tại quy chế thu hồi vé xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết và theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số;

    • Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quá trình thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá, niêm phong vé xổ số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 76/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan