Lưu ý về chuyển giao các quyền, lợi ích liên quan khi mua bán nợ xấu

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN, khi thực hiện mua bán nợ xấu Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng, việc chuyển giao các quyền và lợi ích liên quan đến khoản nợ xấu được thực hiện như sau:

chuyen giao quyen, loi ich lien quan den khoan no xau, Thong tu 19/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Trong hoạt động mua, bán nợ giữa Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng, toàn bộ các quyền và lợi ích gắn liền với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm và biện pháp bảo đảm khác cho khoản nợ xấu được bên bán nợ giữ nguyên hiện trạng và chuyển giao cho bên mua nợ theo hợp đồng mua, bán nợ.

  • Trường hợp Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng có sự thỏa thuận về việc điều chỉnh điều kiện bảo đảm cho khoản nợ xấu thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng vay và bên bảo đảm.

Bên cạnh đó, việc mua, bán nợ xấu giữa Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Thông tư 19, cụ thể:

  • Công khai, minh bạch.

  • Tuân thủ đúng quy định của pháp luật và hợp đồng mua, bán nợ.

  • Hạn chế rủi ro và chi phí trong mua, bán nợ xấu.

  • Việc mua, bán nợ xấu được thực hiện đối với từng khoản nợ xấu hoặc theo từng khách hàng vay trong trường hợp khách hàng vay có nhiều khoản nợ xấu tại một tổ chức tín dụng hoặc theo từng nhóm khách hàng vay trong trường hợp một tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu của nhiều khách hàng vay tại một tổ chức tín dụng hoặc theo hình thức khác do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Xem thêm các quy định khác tại: Thông tư 19/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/09/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan