Mất quyền sở hữu nếu không thông báo tài sản bị đắm chìm

Đây là quy định tại Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam và Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015.

 

Theo Nghị định trên đối với tài sản chìm đắm trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam, chủ sở hữu tài sản phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về địa điểm và loại tài sản chìm đắm, nếu không thông báo thì bị mất quyền sở hữu đối với tài sản trên.

Tài sản chìm đắm đó đương nhiên trở thành tài sản của Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản như sau:

  • Bộ Giao thông vận tải chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm gây nguy hiểm.
  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm là di sản văn hóa. 
  • Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm liên quan đến quốc phòng và tài sản chìm đắm trong khu vực quân sự.
  • Bộ Công an chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm liên quan đến an ninh quốc gia.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức xử lý tài sản chìm đắm không thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên.

Xem chi tiết tại Điều 6 Nghị định 05/2017/NĐ-CP và Điều 281, 284 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015.

Gởi câu hỏi

430

Văn bản liên quan