Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Mau bao cao ket qua tham dinh dieu tra tong muc dau tu XD, Thong tu 09/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2019/TT-BXD thì nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Theo đó, thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Riêng đối với các dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đăht biệt, mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư 09/2019/TT-BXD.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư và pháp luật dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 68/2019/NĐ-CP . 

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm các quy định có liên quan tại Thông tư 09/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

2,133

Văn bản liên quan