Mẫu C/O CPTPP mới của Việt Nam sẽ áp dụng từ 08/5/2020

Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 06/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

mau C/O CPTPP, 06/2020/TT-BCT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2020/TT-BCT bãi bỏ một số phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BCT và thay thế bằng các phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BCT , cụ thể các phụ lục sau:

  • Bãi bỏ Phụ lục III (Trường hợp ngoại lệ áp dụng De Minimis) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Bãi bỏ Phụ lục IV (Mẫu C/O CPTPP của Việt Nam) ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Bãi bỏ Phụ lục V (Mẫu Tờ khai bổ sung C/O mẫu CPTPP của Việt Nam) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Bãi bỏ Phụ lục VI (Hướng dẫn kê khai C/O mẫu CPTPP và Tờ khai bổ sung) ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các nội dung hướng dẫn, thống nhất cách hiểu liên quan đến Quy tắc xuất xứ hàng hóa được các Nước thành viên thống nhất luân phiên hoặc thống nhất tại báo cáo các phiên họp của Ủy ban về Quy tắc xuất xứ và thủ tục chứng nhận xuất xứ và Hội đồng CPTPP trong khuôn khổ thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là căn cứ để các cơ quan, tổ chức cấp C/O và cơ quan hải quan thực hiện.

Chi tiết xem tại Thông tư 06/2020/TT-BCT, có hiệu lực từ 07/05/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

252

Văn bản liên quan