Mẫu dấu “GIẢI MẬT” có kích thước 30mm x 13mm áp dụng từ 01/7/2020

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng biểu mẫu quy định tại Điều 2 Thông tư 24/2020/TT-BCA phải bảo đảm đầy đủ nội dung, thống nhất về hình thức, kích thước được quy định cụ thể tại các biểu mẫu.

giai mat, 24/2020/TT-BCA

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 24/2020/TT-BCA quy định mẫu dấu “GIẢI MẬT” phải:

  • Hình chữ nhật, kích thước 30mm x 13mm, có hai đường viền xung quanh, khoảng cách giữa hai đường viền là 01mm;

  • Hàng thứ nhất là dòng chữ “GIẢI MẬT” trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ times new roman, đứng, đậm;

  • Hàng thứ hai là chữ "Từ:….." ở đâu hàng và các dấu chấm cho đến hết, trình bày bằng chữ thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ times new roman;

  • Khoảng cách giữa hàng chữ thứ nhất và hàng chữ thứ hai là 02 mm;

  • Sau khi đóng dấu “GIẢI MẬT” ở dòng “Từ:….” phải ghi rõ thời gian giải mật bắt đầu từ ngày, tháng, năm lãnh đạo có thẩm quyền ký quyết định giải mật;

  • Dấu “GIẢI MẬT” được sử dụng để đóng trên tài liệu bí mật nhà nước kể từ ngày có quyết định giải mật của người có thẩm quyền và từ ngày nhận được thông báo giải mật hoặc đối với trường hợp quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 22 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Lưu ý: Mực dùng để đóng các loại dấu chỉ độ mật là mực màu đỏ.

Chi tiết xem tại Thông tư 24/2020/TT-BCAcó hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

322

Văn bản liên quan