Miễn nộp tiền tạm ứng án phí, miễn án phí trong tranh chấp lao động

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, tiền tạm ứng án phí là khoản tiền tạm ứng trước để đảm bảo nghĩa vụ nộp án phí.

Theo quy định, các đương sự sau đây được miễn nộp tiền tạm ứng, được miễn án phí:

  • Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;
  • Người lao động đòi bồi thường thiệt hại hoặc khởi kiện vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;
  • Ban chấp hành công đoàn cơ sở khởi kiện vì lợi ích của tập thể lao động.

Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp tỉnh, công đoàn ngành khởi kiện hoặc kháng cáo không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải chịu án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm.
Viện kiểm sát khởi tố, kháng nghị không phải nộp tiền tạm ứng án phí, không phải chịu án phí sơ thẩm, án phí phúc thẩm.

Trường hợp đương sự là người lao động không thuộc các trường hợp nêu trên, nếu có khó khăn về kinh tế được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thì có thể được Toà án cho miễn nộp một phần hoặc toàn bộ tiền tạm ứng án phí và án phí.

Xem chi tiết tại Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động tại Toà án 1996Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan