Mới: Hoa hậu ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu vẫn phải xin phép

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định hoạt động nghệ thuật biểu diễn sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Hoa hậu ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu, Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Mới: Hoa hậu ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu vẫn phải xin phép (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo quy định tại Điều 20 Nghị định 144/2020/NĐ-CP, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Theo đó, trình tự thủ tục xin cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài bao gồm:

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1;

  • Bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận (theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không xác nhận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

- Trường hợp thay đổi nội dung đã được xác nhận, cá nhân có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã xác nhận. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã xác nhận phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới cá nhân đề nghị.

Như vậy, hoa hậu ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài. Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo thủ tục quy định thì hoa hậu không được sử dụng danh hiệu đạt được tại cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam.

Chi tiết xem tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Ty Na

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan