Mới: Hướng dẫn xử lý rủi ro do thiên tai khi trồng rừng thay thế

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được hỗ trợ khi có thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, sẽ tùy theo từng loại rừng để áp dụng quy định hỗ trợ, cụ thể như sau:

xu ly rung thiet hai do thien tai, Thong tu 13/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đối với diện tích rừng sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 cùa Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

  • Đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bị thiệt hại do thiên tai, được thanh lý theo quy định tại Thông tư 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng.

Việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai được thực hiện theo Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quy trình hỗ trợ kinh phí được áp dụng theo quy định tại Quyết định 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

323

Văn bản liên quan