Mới: Sửa đổi Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Đây là nội dung quan trọng được Chính phủ ban hành tại Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ.

Theo đó, Nghị định 64/2019/NĐ-CP đã ban hành Danh mục mới về các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, sửa đổi bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Đơn cử một số loài có trong danh mục dưới đây:

danh muc loai nguy cap, quy, hiem duoc uu tien bao ve, Nghi dinh 64/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

STT

Tên Việt Nam

Tên khoa học

 

NGÀNH HẠT TRẦN

GYMNOSPERMAE

 

LỚP THÔNG

PINOPSIDA

 

Họ Hoàng đàn

Cupressaceae

1

Bách đài loan

Taiwania cryptomerioides

2

Sa mộc dầu

Cunninghamia konishii

3

Thông nước

Glyptostrobus pensilis

4

Bách vàng việt

Xanthocyparis vietnamensis

5

Hoàng đàn

Cupressus tonkinensis

 

Họ Thông

Pinaceae

6

Du sam đá vôi

Keteleeria davidiana

7

Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng)

Taxus wallichiana

8

Vân sam phan si păng

Abies delavayi subsp. fansipanensis

 

NGÀNH HẠT KÍN

ANGIOSPERMAE

 

LỚP HAI LÁ MẦM

DICOTYLEDON

 

Họ Dầu

Dipterocarpaceae

9

Chai lá cong (Sao lá cong)

Shorea falcata

10

Kiền kiền phú quốc

Hopea pierrei

11

Sao hình tim

Hopea cordata

12

Sao mạng cà ná

Hopea reticulata

 

Họ Hoàng liên gai

Berberidaceae

13

Hoàng liên gai lá dài

Berberis sargentiana

14

Hoàng liên gai lá mốc (Hoàng liên gai, Hoàng liên ba gai, Tiểu nghiệt bá)

Berberis kawakamii

15

Hoàng liên gai lá nhỏ

Berberis julianae

 

Họ Mao lương

Ranunculaceae

16

Hoàng liên chân gà

Coptis quinquesecta

17

Hoàng liên bắc

Coptis chinensis

 

Họ Ngũ gia bì

Araliaceae

18

Sâm vũ diệp (Vũ diệp tam thất)

Panax bipinnatifidus

19

Tam thất hoang

Panax stipuleanatus

20

Sâm ngọc linh tự nhiên

Panax vietnamensis

 

LỚP HÀNH

LILIOPSIDA

 

Họ Lan

Orchidaceae

21

Lan hài chai (Lan vân hài)

Paphiopedilum callosum

22

Lan hài xanh

Paphiopedilum malipoense

23

Lan hài chân tím (Lan hài trần liên)

Paphiopedilum tranlienianum

24

Lan hài trân châu

Paphiopedilum emersonii

25

Lan hài hằng

Paphiopedilum hangianum

26

Lan hài đỏ (Lan hài hồng)

Paphiopedilum delenatii

27

Lan hài tam đảo

Paphiopedilum gratrixianum

28

Lan hài thăng heng (Lan hài hêlen)

Paphiopedilum helenaC

Cũng theo Nghị định 64, định kỳ ba (03) năm một lần hoặc khi thấy cần thiết, Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem toàn bộ Danh mục tại Nghị định 64/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/09/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

135

Văn bản liên quan