Một số lưu ý khi nhập khẩu quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất ban hành Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa.

Theo đó, Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan phải tuân thủ quy định về quản lý đối với quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa nhập khẩu sau đây:

quan ly quan ao bao ve chong nhiet va lua nhap khau, Thong tu 13/2019/TT-BLĐTBXH

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Quần áo bảo hộ chống nhiệt và lửa nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy và đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

  • Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận sự phù hợp đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhận tiến hành.

  • Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Phương thức 7 trong Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN).

  • Miễn kiểm tra chất lượng quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa nhập khẩu trong trường hợp thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

  • Riêng với sản phẩm mẫu dùng trong mục đích trưng bầy quảng bá sản phẩm, không trực tiếp sử dụng đối với người lao động thì được miễn kiểm tra chất lượng nhập khẩu, số lượng tối đa 5 bộ.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 13/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan