Một số lưu ý khi tổ chức Lễ tang trong Công an nhân dân

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 15/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 15/3/2013 quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân.

Theo đó, Điều 7 Thông tư 15/2013/TT-BCA đã đưa ra một số điểm cần lưu ý khi tổ chức Lễ tang trong Công an nhân dân, cụ thể sau đây:

to chuc tang le trong CAND, Thong tu 15/2013/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Lễ viếng tổ chức tại nhà tang lễ, Lễ đưa tang và Lễ an táng thực hiện cùng trong một ngày.

  • Trường hợp tổ chức Lễ viếng tại gia đình thì tùy theo phong tục địa phương và gia đình, thi hài người từ trần phải được khâm liệm vào linh cữu và bảo đảm vệ sinh, nhất là đối với người có bệnh lây nhiễm. Linh cữu được để không quá 48 (bốn mươi tám) giờ, kể từ khi khâm liệm đến khi tổ chức Lễ an táng. Trong thời gian tổ chức Lễ viếng tại gia đình không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; âm thanh bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định; không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong Lễ tang.

  • Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc gia đình không để cửa có lắp kính trên nắp quan tài.

  • Hạn chế rắc vàng mã, không rắc các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 15/2013/TT-BCA.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan