Một số lưu ý quan trọng về các gói thầu thuộc PVĐC của Hiệp định CPTPP

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Hiệp định CPTPP, Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT

Một số lưu ý quan trọng về các gói thầu thuộc PVĐC của Hiệp định CPTPP (Ảnh minh họa)

Theo Điều 7 Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT, quy định về hợp đồng áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa như sau:

1. Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP đã mở thầu trước ngày Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, việc đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu nhưng phải bảo đảm không trái với quy định của Hiệp định CPTPP.

2. Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP đã phê duyệt, phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành nhưng có thời điểm đóng thầu sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và chưa đến thời điểm đóng thầu, trường hợp có nội dung không phù hợp hoặc trái với hướng dẫn nêu tại các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT thì phải sửa đổi cho phù hợp. Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, chủ đầu tư, bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để đủ thời gian cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

3. Đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP đã phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì phải sửa đổi theo các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT, có hiệu lực từ 15/01/2021.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

54

Văn bản liên quan