Mức chi hoa hồng đại lý không vượt quá 15% doanh thu từ KD xổ số

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 138/2017/TT-BTC hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP.

Theo quy định tại Thông tư 138, doanh nghiệp kinh doanh xổ số có trách nhiệm thực hiện chi hoa hồng cho các đại lý xổ số, tự quyết định mức chi hoa hồng nhưng phải đảm bảo:

  • Không được vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, theo Thông tư 138, doanh nghiệp kinh doanh xổ số còn có trách nhiệm thực hiện chi ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số với mức chi như sau:

  • Tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo ủy quyền.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 138/2017/TT/BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018, thay thế Thông tư 01/2014/TT-BTC.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

153

Văn bản liên quan