Mức cho phép dao động điện áp là bao nhiêu?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải.

Theo Thông tư 25/2016/TT-BCT, tùy vào từng trường hợp mà sẽ có mức dao động điện áp khác nhau, cụ thể như sau:

  • Dao động điện áp tại điểm đấu nối trên lưới điện truyền tải do phụ tải dao động gây ra không được vượt quá 2,5 % của điện áp danh định và phải nằm trong phạm vi giá trị điện áp vận hành cho phép đối với từng cấp điện áp.

  • Trong trường hợp chuyển nấc phân áp dưới tải bằng tay, dao động điện áp tại điểm đấu nối với phụ tải không được vượt quá giá trị điều chỉnh điện áp của nấc phân áp máy biến áp điều áp dưới tải.

  • Cho phép mức điều chỉnh điện áp mỗi lần tối đa là 5 % giá trị điện áp danh định, với điều kiện việc điều chỉnh điện áp không được gây ra hỏng hóc thiết bị trên hệ thống điện truyền tải và thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải.

Xem chế độ nối đất trung tính tại Thông tư 25/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

876

Văn bản liên quan