Mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khi có thiên tai, dịch bệnh

Hộ sản xuất nông lâm ngư nghiệp tại vùng bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra, đáp ứng đủ các điều kiện thì sẽ được hỗ trợ để phục hồi sản xuất.

Nghị định 02/2017/NĐ-CP quy định mức hỗ trợ căn cứ vào thiệt hại thực tế như sau:

1. Hỗ trợ đối với cây trồng, sản xuất lâm nghiệp và nuôi thủy hải sản:

Giống, loài

Mức hỗ trợ (đồng/ha)

Thiệt hại > 70%

Thiệt hại từ 30% - 70%

Cây trồng

Lúa thuần

2.000.000

1.000.000

Mạ lúa thuần

20.000.000

10.000.000

Lúa lai

3.000.000

1.500.000

Mạ lúa

30.000.000

1.500.000

Ngô và rau màu

1.500.000

1.000.000

Cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

4.000.000

2.000.000

Sản xuất lâm nghiệp

Cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống

4.000.000

2.000.000

Cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm

40.000.000

20.000.000

Nuôi thủy, hải sản

Nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp)

4.100.000 - 6.000.000

2.000.000 - 4.000.000

Cá truyền thống, các loài cá bản địa

7.100.000 - 10.000.000

3.000.000 - 7.000.000

Tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh

20.500.000 - 30.000.000

10.000.000 - 20.000.000

Tôm sú bán thâm canh, thâm canh

6.100.000 - 8.000.000

4.000.000 - 6.000.000

Nhuyễn thể

40.500.000 - 60.000.000

20.000.000 - 40.000.000

Cá tra thâm canh

20.500.000 - 30.000.000

10.000.000 - 20.000.000

Lồng, bè nuôi nước ngọt

7.100.000 - 10.000.000

3.000.000 - 7.000.000

Cá rô phi đơn tính thâm canh

20.500.000 - 30.000.000

10.000.000 - 20.000.000

Cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh

35.500.000 - 50.000.000

15.000.000 - 35.000.000

Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo)

15.500.000 - 20.000.000

10.000.000 - 15.000.000

Các loại thủy, hải sản khác

4.100.000 - 6.000.000

2.000.000 - 4.000.000

2. Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm:

a) Thiệt hại do thiên tai:

Loài

Mức hỗ trợ (đồng/con)

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)

Đến 28 ngày tuổi: 10.000 - 20.000

Trên 28 ngày tuổi: 21.000 - 35.000

Lợn

Đến 28 ngày tuổi: 300.000 - 400.000

Trên 28 ngày tuổi: 450.000 - 1.000.000

Lợn nái và lợn đực đang khai thác

2.000.000

Trâu, bò thịt, ngựa

Đến 6 tháng tuổi: 500.000 - 2.000.000

Trên 6 tháng tuổi: 2.100.000 - 6.000.000

Hươu, nai, cừu, dê

1.000.000 - 2.500.000

b) Thiệt hại do dịch bệnh:

Loại

Mức hỗ trợ

Lợn

38.000 đồng/kg

Trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai

45.000 đồng/kg

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)

35.000 đồng/con

5. Hỗ trợ đối với sản xuất muối: Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

6. Các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại chưa được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và yêu cầu thực tế tại địa phương để quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp.

Nghị định 02/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2017.

Gởi câu hỏi

236

Văn bản liên quan