Mức khoán sử dụng xe ô tô để đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan

Bộ Tài chính mới đây đã ký ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Theo Thông tư 24/2019/TT-BTC, tùy vào từng hình thức khoán mà mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với công đoạn đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại được xác định khác nhau, cụ thể:

Hình thức khoán theo km thực tế:

Mức khoán (đồng/tháng)

=

Số km từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại (km)

x

Số ngày làm việc thực tế trong tháng (ngày)

x

Đơn giá khoán (đồng/km)

Trong đó:

  • Số km từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại là khoảng cách thực tế của lộ trình di chuyển ngắn nhất từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại của chức danh nhận khoán;

  • Số ngày làm việc thực tế trong tháng là số ngày chức danh nhận khoán thực tế làm việc tại cơ quan.

Hình thức khoán gọn:

Mức khoán (đồng/ tháng)

=

Số km bình quân từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại (km)

x

Số ngày đưa đón bình quân hàng tháng (ngày)

x

Đơn giá khoán (đồng/km)

Trong đó:

  • Số km bình quân từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại.

  • Số ngày đưa đón bình quân hàng tháng (ngày/tháng): 22 ngày theo quy định của Bộ luật Lao động.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 24/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

112

Văn bản liên quan