Mức phạt cho hành vi không chấp hành hiệu lệnh của kiểm soát giao thông

Người điều khiển phương tiện khi tham giao giao thông mà không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông thì có thể bị xử phạt như sau:

 

Phương tiện

Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP

Ô tô

- Phạt tiền: 800.000 - 1.200.000 đ

- Tước GPLX 01 tháng

- Nếu gây TNGT tước  02 tháng

- Phạt tiền: 1.200.000 – 2.000.000 đ

- Tước GPLX 01 - 03 tháng

- Nếu gây TNGT tước GPLX 03 - 05 tháng

Xe máy

- Phạt tiền: 200.000 - 400.000 đ

- Tước GPLX 01 tháng

- Nếu gây TNGT tước GPLX 02 tháng

- Phạt tiền từ 300.000 – 400.000 đ

- Tước GPLX 01 - 03 tháng

- Nếu gây TNGT tước GPLX 03 - 05 tháng

Xe máy

chuyên dùng

- Phạt tiền: 400.000 - 600.000đ

- Tước CCBD 01 tháng

- Nếu gây TNGT tước CCBD 02 tháng

- Phạt tiền: 400.000 - 600.000 đ

- Tước CCBD 01 - 03 tháng

- Nếu gây TNGT tước CCBD 02 - 04 tháng

Xe đạp

  Phạt tiền: 80.000 - 100.000 đ

  Phạt tiền: 80.000 - 100.000 đ

Người đi bộ

Cảnh cáo/ phạt tiền: 50.000 - 60.000đ

  Cảnh cáo/ phạt tiền: 50.000 - 60.000đ

Dẫn dắt súc vật,…

 Phạt tiền: 80.000 - 100.000 đ

  Phạt tiền: 80.000 - 100.000 đ

 

Từ ngày 01/ 8/ 2016 Nghị định 46 có hiệu lực áp dụng, thay thế Nghị định 171. 

Nguồn: Tin mới

8,894

Gởi câu hỏi