Mức phạt cụ thể đối với xe máy vượt đèn vàng là bao nhiêu?

Chị Trần Thu Thiên Hương (Email: thienhuong***@gmail.com) thắc mắc như sau: “Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/8/2016) thì hành vi xe máy vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt từ 300.000 - 400.000 đồng, vậy mức phạt cụ thể là bao nhiêu? Khi nào thì phạt 300.000 đồng? Khi nào thì phạt 400.000 đồng?”

Về vấn đề này, Thư Ký Luật xin được giải đáp cho chị Trần Thu Thiên Hương như sau:

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 23 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì mức phạt tiền cụ thể đối với trường hợp này là 350.000 đồng (trường hợp bình thường).

Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống dưới 350.000 đồng (mức thấp nhất là 300.000 đồng).

Đối với trường hợp có tình tiết tăng năng thì mức tiền phạt có thể tăng lên trên 350.000 đồng (mức cao nhất là 400.000 đồng).

mức phạt giao thông

Điều 23. Phạt tiền - Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

4. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

HK 

3,266

Gởi câu hỏi