Mức phạt đối với các hành vi vi phạm khi chạy tàu

Qui định mới về xử phạt vi phạm giao thông có tăng mức phạt đối với các vi phạm khi chạy tàu hay không? Anh N.V.Ban - Email bannguyen158@xxxx.com

 

Chuyên đề hỏi - đáp xoay quanh Nghị định 46 của Thư Ký Luật đã nhận được câu hỏi của anh Ban và xin trả lời anh như sau:

Điều 42. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về chạy tàu

Bổ sung việc xử phạt đối với lái tàu, truởng tàu, trực ban tàu chạy ga, nhân viên khám xe phụ trách thử hãm nếu không ký xác nhận vào Giấy xác nhận tác dụng hãm theo quy định với mức phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Đối với các hành vi bên dưới, Khoản 3 - Điều 42 quy định mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, cao hơn so với mức phạt trước đây là từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

  • Điều khiển tàu chạy lùi khi suơng mù, mưa to, gió lớn mà không xác nhận đuợc tín hiệu;
  • Điều khiển tàu chạy lùi khi thông tin bị gián đoạn và phía sau tàu đó có tàu chạy cùng chiều;
  • Điều khiển tàu chạy lùi trong khu gian đóng đường tự động khi chưa có lệnh;
  • Điều khiển tàu chạy tiến hoặc lùi trong truờng hợp đã xin cứu viện mà chưa đuợc phép bằng mệnh lệnh;
  • Điều khiển tàu chạy lùi trong trường hợp tàu có dầu máy đầy vào khu gian rồi trở về. 

Hành vi cho tàu chạy vào khu gian mà chưa có chứng vật chạy tàu của trực ban chạy tàu ga, lái tàu, truởng tàu (Khoản 4) cũng bị áp dụng mức phạt cao hơn là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với mức phạt 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng của Nghị định 171.

Bên cạnh việc bị phạt tiền, lái tàu có các hành vi vi phạm tại khoản 3 và khoản 4 như trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tuớc quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 01 đến 03 tháng.

Các vi phạm khác mà không nêu tại đây thì mức phạt không thay đổi so với qui định cũ.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/08/2016, thay thế cho Nghị định 171

 

1,367

Gởi câu hỏi