Mức phạt đối với các vi phạm về nhập khẩu phân bón

Ngày 16/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

Theo đó, các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động nhập khẩu phân bón tùy theo mức độ của hành vi mà có mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi:

  • Tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy phép nhập khẩu phân bón;
  • Đưa vào sản xuất, lưu thông hoặc không bảo quản nguyên trạng phân bón khi chưa có thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.

Đối với hành vi nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng, nhập khẩu phân bón hết hạn sử dụng, không có Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép thì bị xử phạt như sau:

  • Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng trong trường hợp lô phân bón có trị giá dưới 30 triệu đồng;
  • Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng trong trường hợp lô phân bón có trị giá từ 30 đến dưới 50 triệu đồng;
  • Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng trong trường hợp lô phân bón có trị giá từ 50 đến dưới 100 triệu đồng;
  • Phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng trong trường hợp lô phân bón có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên.

Ngoài mức phạt tiền trên, cá nhân vi phạm còn bị tịch thu Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với hành vi tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong Giấy phép nhập khẩu phân bón.

Biện pháp khắc phục hậu quả

  • Buộc tái xuất phân bón đối với hành vi nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng, nhập khẩu phân bón hết hạn sử dụng, không có Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép trong trường hợp nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng hoặc không có Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép.

Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà phân bón vẫn chưa được tái xuất thì người có thẩm quyền quy định phải ra quyết định tịch thu hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

  • Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy phân bón đối với hành vi nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng, nhập khẩu phân bón hết hạn sử dụng, không có Giấy phép nhập khẩu đối với trường hợp phân bón nhập khẩu quy định phải có giấy phép trong trường hợp nhập khẩu phân bón hết hạn sử dụng.
  • Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm đã tiêu thụ hoặc tẩu tán đối với hành vi nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng.

Xem thêm Nghị định 55/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

305

Văn bản liên quan